VÝPADOK SPOJA 36

Obsah

09:18

Image removed. (09:28) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 36 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Moskovská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 09:33 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Moskovská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...