VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

08:13 Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 55 k výpadku spoja zo zastávky Nová nemocnica smer Lingov. 

Image removed. (08:23) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa. 

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nová nemocnica smer Lingov. 

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.