VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

08:27

Z prevádzkových dôvodov vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská.

Predpoklad trvania obmedzení: 08:47 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.