VÝPADOK SPOJA 71

Obsah

09:48

Image removed. (09:57) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky KVP, Kláštor smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, Kláštor smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.