VÝPADOK SPOJA 71

Obsah

07:11

Z prevádzkových dôvodov vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer KVP, Kláštor.

Predpoklad trvania obmedzení: 07:21 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer KVP, Kláštor.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.