VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

19:14

? (19:30) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky Tesco, Džungľa s meškaním do 10 minút.

Z dôvodu znečistenia vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Grunt.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 19:30 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Grunt.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.