VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

14:57

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 72 k výpadku spojov od zastávky:

Lingov smer Grunt: 14:57, 16:45

MIESTO: Grunt smer Lingov: 15:42, 17:30

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.