VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

19:34

Image removed. (19:41) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Grunt smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 19:54 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.