VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

19:30

Image removed. (19:38) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Grunt.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 19:50 odchod nasledujúceho spoja od zastávky Lingov smer Grunt.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.