VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

12:14

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:29 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.