VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

13:25

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru s časmi odchodov 15:49, 16:59, 19:48, 21:09, 22:34.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 22:57.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.