VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

13:58

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká s časmi odchodov 16:10, 16:22, 17:32, 20:27, 21:47.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 22:10.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.