VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

06:13

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Nám. Maratónu mieru s časmi odchodov 06:13, 07:25, 11:29.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:57.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.