VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

06:46

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Nám. Maratónu mieru smer Važecká s časom odchodu 06:46.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 12:30.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme