Výpadok spojov na linkách

Obsah

KOŠICE, 24.08.2022

 

Vážení cestujúci,

z dôvodu zvyšujúceho sa počtu PN našich vodičov Vás prosíme o trpezlivosť pri využívaní MHD. Pokiaľ je to možné, odporúčame Vám plánovať si cestu aj s istou časovou rezervou. Doprava je živý organizmus, v ktorom môže dôjsť ku problémom z dôvodu porúch vozidiel, nedostatku vodičov, ale najčastejšie vplyvom dopravnej situácie na cestách. Meškanie mnohých spojov pre zdržanie kvôli dopravným zápcham je vec, ktorú nedokážeme ovplyvniť. Čo sa týka porúch, kolegovia zo strediska údržby všetky zistené nedostatky odstraňujú v čo najkratšom možnom čase, aby si následne vodiči mohli prebrať prevádzkyschopné vozidlo. Avšak na tomto mieste narážame na iný, už spomínaný personálny problém - opäť máme viacero vodičov na covidovej PN, mnoho vodičov má desiatky hodín ,,nadčasov“, sú sťahovaní z dovoleniek a pracujú z voľných dní  – všetko v záujme toho, aby MHD v Košiciach strádala čo najmenej. Aj touto formou preto ďakujeme všetkým ochotným vodičom za vysoké pracovné nasadenie a Vám - cestujúcim - za pochopenie.

Zoznam nevypravených spojov do 31.08.2022:

 

linka 15
Exnárova: 07:02, 08:14, 13:59, 15:14, 16:29
OC Cassovia: 06:16, 07:31, 14:29, 15:44, 16:59

linka 71
Lingov: 05:00, 06:51, 08:20, 14:22, 16:07
KVP, kláštor: 05:44, 07:31, 13:18, 15:03, 16:48

linka 72
Lingov: 06:15, 07:45, 15:14, 16:59
Grunt: 06:57, 15:57

 

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. V prípade potreby je k dispozícii nonstop infolinka DPMK na telefónnom čísle 055 6407 407 alebo nás kontaktujte na Facebooku https://www.facebook.com/dpmkaktualne/ a https://www.facebook.com/dpmkofficial.

 

DPMK, a.s.