Zatvorenie Predpredaja

Obsah

KOŠICE, 26.10.2022

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že vo štvrtok dňa 27.10.2022  od 12:00 a v piatok dňa 28.10.2022 počas stránkových hodín (07:00 - 18:00 hod.) bude pobočka Predpredaja na Bardejovskej ulici zatvorená. Dôvodom je realizácia bezbariérového vstupu. V prípade potreby osobnej návštevy pracoviska je pre cestujúcich k dispozícii posilnená pobočka na Rooseveltovej ulici.

 

 

DPMK,a.s.