Zmena v MHD od 20.04.2022

Obsah

KOŠICE, 13.04.2022

 

Vzhľadom na postupný nárast cestujúcich vo vozidlách MHD dôjde od stredy 20.apríla 2022 ku prechodu na režim ,,pracovné dni – školský rok“ počas pracovných dní.

 

 

 

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice