VÝPADOK SPOJA 1

Obsah

09:00

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 1 k výpadku spojov od zastávky:

Havlíčkova smer Važecká: 09:03, 11:48

Važecká smer Havlíčkova : 10:32

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.