VÝPADOK SPOJA 17

Obsah

13:45

📍 (13:57) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nová nemocnica smer Lingov.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:05 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.