VÝPADOK SPOJA 17

Obsah

16:05

? (16:17) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nová nemocnica

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 17 k výpadku spoja od zastávky Luník VIII smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:25 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Luník VIII smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.