VÝPADOK SPOJA 19

Obsah

08:34

Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linke 19 k výpadku spoja od zastávky Pošta 2 smer Napájadla.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:54 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Pošta 2 smer Napájadla.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.