VÝPADOK SPOJA 27

Obsah

16:23

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:38 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.