VÝPADOK SPOJA 27

Obsah

13:07

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Staničné námestie smer Madridská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:23 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Staničné námestie smer Madridská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.