VÝPADOK SPOJA 27

Obsah

09:12

? (09:22) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Staničné námestie.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 27 k výpadku spoja od zastávky Madridská smer Staničné námestie.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 9:32 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Madridská smer Staničné námestie.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.