VÝPADOK SPOJA 32

Obsah

13:14

📍 (13:24) AKTUALIZÁCIA: vozidlo zapojené od zastávky DPMK

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 32 k výpadku spoja od zastávky Maša smer Košická Nová Ves

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:59 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Maša smer Košická Nová Ves

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme