VÝPADOK SPOJA 37

Obsah

12:25

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 37 k výpadku spojov od zastávky:

Važecká smer Napájadla: 12:25

Napájadla smer Važecká: 12:35

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.