VÝPADOK SPOJA 52

Obsah

07:07

? (07:27) AKTUALIZÁCIA: z dôvodu dopravnej situácie náhradné vozidlo zapojené od zastávky Bosákova smer Nemocnica Šaca. 

? (07:20) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tepláreň smer Nemocnica Šaca. Image removed.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 52 k výpadku spoja od zastávky Krásna smer Nemocnica Šaca.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Krásna smer Nemocnica Šaca.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.