VÝPADOK SPOJA 52, 56

Obsah

13:31

Z dôvodu škodovej udalosti dochádza na linkách 52 a 56 k výpadku spojov od zastávky Nemocnica Šaca smer Námestie osloboditeľov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:51 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Nemocnica Šaca smer Námestie osloboditeľov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.