VÝPADOK SPOJA 54

Obsah

06:15

Image removed. (06:25) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Spoločenský pavilón.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 54 k výpadku spoja od zastávky Dénešova smer Madridská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:39 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Dénešova smer Madridská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.