VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

07:22

📍 (07:30) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa smer Moskovská.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:40 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.