VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

05:25

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 05:56 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.