VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

07:22

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Moskovská smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:46 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Moskovská smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.