VÝPADOK SPOJA 55

Obsah

13:25

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 55 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Moskovská.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 13:55 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Moskovská.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.