VÝPADOK SPOJA 71

Obsah

14:04

📍 (14:19) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Nám. osloboditeľov smer Lingov.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky Húskova smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 14:19 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Húskova smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.