VÝPADOK SPOJA 71

Obsah

16:48

? (16:57) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice smer Lingov

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 71 k výpadku spoja od zastávky KVP, kláštor smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 17:03 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky KVP, kláštor smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.