VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

07:45

? (07:53) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Tesco, Džungľa

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Lingov smer Grunt.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 07:52 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Lingov smer Grunt.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.