VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

08:03

? (08:10) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice smer Lingov.

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Grunt smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 08:15 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.