VÝPADOK SPOJA 72

Obsah

15:12

📍 (15:18) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Magistrát mesta Košice

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Grunt smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 15:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Grunt smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.