VÝPADOK SPOJA 9

Obsah

06:16

📍 (06:31) AKTUALIZÁCIA: zapojené náhradné vozidlo od zastávky Spoločenský pavilón

Z prevádzkových dôvodov dochádza na linke 9 k výpadku spoja od zastávky Važecká smer Námestie Maratónu mieru.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 06:28 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Važecká smer Námestie Maratónu mieru.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme...