Zmena organizácie dopravy na Slaneckej ulici

Obsah

KOŠICE, 14.08.2023


Z dôvodu rekonštrukcie cestnej komunikácie na Slaneckej dochádza v úseku Golianova-Galaktická k zjednosmerneniu dopravy. Autobusové linky č. 28 a 52 budú v smere z Krásnej premávať cez ulice Talinská a Važecká. Zastávka Golianova bude v smere z Krásnej presunutá na Talinskú ulicu.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Bujňáková

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice