ZMENA V DOPRAVE

Obsah

Vážení cestujúci,

z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác na Slaneckej ceste došlo od 20.11.2023 k nasledovným zmenám:

  • Autobusová zastávka Golianova (linky 28, 52) bola v oboch smeroch presunutá z Talinskej na pôvodné miesto t. j. na Slaneckú cestu.
  • Z Talinskej ulice, po ktorej dočasne motoristi jazdili v smere z Krásnej do Košíc, sa doprava presmerovala naspäť na Slaneckú cestu v úseku od križovatky s Golianovou po obratisko električiek. Na Talinskej ulici sa vrátila doprava do pôvodného stavu s obojsmernou premávkou. Doprava je na Slaneckej ceste vedená v oboch smeroch.
  • Zároveň sa otvorila križovatka s Meteorovou ulicou. Vodiči môžu zo sídliska odbočiť doprava v smere do Košíc aj doľava v smere Krásna. Odbočenie zo Slaneckej cesty do sídliska je možné z oboch smerov.
  • K uzavretiu križovatky s Galaktickou ulicou pre vjazd aj výjazd vozidiel.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Dopravný podnik mesta Košice, a. s.

Spájame Košičanov už od roku 1891

#MHD #DPMK #info #publictransport