Upozornenie na meškanie spojov 19, 52

Obsah

 09:57

 Z dôvodu dopravnej nehody na moste VSS, dochádza na linkách 19, 52 k meškaniu od zastávky Bytový podnik mesta Košice smer Napájadla / Krásna do 20  minút. PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 10:45

 Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.