VÝPADOK SPOJA 72

Obsah


16:12

Z dôvodu poruchy vozidla dochádza na linke 72 k výpadku spoja od zastávky Pri hati smer Lingov.

PREDPOKLAD TRVANIA OBMEDZENÍ: 16:27 odchod nasledujúceho spoja zo zastávky Pri hati smer Lingov.

Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.