Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Botanická záhrada Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
04 46 Pr 58 Pr
05
06 18
07 18 s 21 s 24 s 27 s 30 s
08
09 02 s 10 op 23 s
10 49 op
11
12 30 op
13 30 op
14 52 s
15 10 op 41 s
16
17 53 s
Prázdniny
04 46 Pr 58 Pr
05
06 18
07 18 s 21 s 24 s 27 s 30 s
08
09 02 s 10 op 23 s
10 49 op
11
12 30 op
13 30 op
14 52 s
15 10 op 52 s
16
17
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
s - ide len po zastávku Spoločenský pavilón
op - premáva len po zastávku OC Optima