Cestovný poriadok linky R4

Platné od 1.9.2019
Nová nemocnica Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
4 51 Pr
5 03 Pr
6 24
7 25 s 28 s 31 s 34 s 37 s
8
9 09 s 17 op 30 s
10 56 op
11
12 37 op
13 37 op
14 59 s
15 17 op 48 s
16
17
18 00 s
Prázdniny
4 51 Pr
5 03 Pr
6 24
7 25 s 28 s 31 s 34 s 37 s
8
9 09 s 17 op 30 s
10 56 op
11
12 37 op
13 37 op
14 59 s
15 17 op 59 s
16
17
18
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
s - ide len po zastávku Spoločenský pavilón
op - premáva len po zastávku OC Optima