Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Nová nemocnica Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
04 51 Pr
05 03 Pr
06 24
07 25 s 28 s 31 s 34 s 37 s
08
09 09 s 17 op 30 s
10 56 op
11
12 37 op
13 37 op
14 59 s
15 17 op 48 s
16
17
18 00 s
Prázdniny
04 51 Pr
05 03 Pr
06 24
07 25 s 28 s 31 s 34 s 37 s
08
09 09 s 17 op 30 s
10 56 op
11
12 37 op
13 37 op
14 59 s
15 17 op 59 s
16
17
18
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
s - ide len po zastávku Spoločenský pavilón
op - premáva len po zastávku OC Optima