Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Technická univerzita Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
04 47 Pr 59 Pr
05
06 19
07 19 s 22 s 25 s 28 s 31 s
08
09 03 s 11 op 24 s
10 50 op
11
12 31 op
13 31 op
14 53 s
15 11 op 42 s
16
17 54 s
Prázdniny
04 47 Pr 59 Pr
05
06 19
07 19 s 22 s 25 s 28 s 31 s
08
09 03 s 11 op 24 s
10 50 op
11
12 31 op
13 31 op
14 53 s
15 11 op 53 s
16
17
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
s - ide len po zastávku Spoločenský pavilón
op - premáva len po zastávku OC Optima