Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Zimná Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
04 48 Pr
05 00 Pr
06 20
07 21 s 24 s 27 s 30 s 33 s
08
09 05 s 13 op 26 s
10 52 op
11
12 33 op
13 33 op
14 55 s
15 13 op 44 s
16
17 56 s
Prázdniny
04 48 Pr
05 00 Pr
06 20
07 21 s 24 s 27 s 30 s 33 s
08
09 05 s 13 op 26 s
10 52 op
11
12 33 op
13 33 op
14 55 s
15 13 op 55 s
16
17
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
s - ide len po zastávku Spoločenský pavilón
op - premáva len po zastávku OC Optima