Cestovný poriadok linky R4

Platné od 13.5.2020
Kino Družba Vstupný areál U. S. Steel
Pracovné dni, školský rok
04 52 Pr
05 04 Pr
06 25
07 26 s 29 s 32 s 35 s 38 s
08
09 10 s 18 op 31 s
10 57 op
11
12 38 op
13 38 op
14
15 00 s 18 op 49 s
16
17
18 01 s
Prázdniny
04 52 Pr
05 04 Pr
06 25
07 26 s 29 s 32 s 35 s 38 s
08
09 10 s 18 op 31 s
10 57 op
11
12 38 op
13 38 op
14
15 00 s 18 op
16 00 s
17
18
x - zastávka na znamenie
Pr - vynecháva zastávku Perešská, Poľov,rázcestie a Ludvíkov Dvor
- premáva cez dni škol. vyučovania univerzít a VŠ
s - ide len po zastávku Spoločenský pavilón
op - premáva len po zastávku OC Optima