Zastávka Pošta 2

Platné od 1.12.2023
Linka Typ Smer
17 A Luník VIII
17 A Lingov, Staničné námestie
19 A Napájadla, Staničné námestie
19 A KVP, kláštor, Staničné námestie
30 A Ryba
30 A Pri hati