zábezpeka za PJ

Typ dokladu:
Faktúra
Číslo faktúry:
FA3190397489
Dátum doručenia faktúry:
22.8.2019

Identifikačné údaje dodávateľa

Adresa:
SkyToll, a.s.
Lamačská cesta 3/A
84204 Bratislava
IČO:
44500734
Celková hodnota:
50.00 EUR bez DPH